Go to content
Maatschap Flinter America Uitgifte van participaties (het ‘Prospectus’)

Maatschap Flinter America Uitgifte van participaties (het ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 30 okt 2009
Naam uitgevende instelling Maatschap Flinter America
Omschrijving Uitgifte van participaties (het ‘Prospectus’)
Bestandstype Prospectus
Begindatum 05 nov 2009
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie Per 1 november of zo mogelijk eerder kan het Prospectus verkregen worden via: www.vlootmaatschap.nl

Prospectus
Prospectus3830.pdf

Datum laatste update: 20 juli 2024