Go to content
IMMO Huurwoningfonds Nederland Aanbieding van participaties

IMMO Huurwoningfonds Nederland Aanbieding van participaties

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 11 mei 2017
Naam uitgevende instelling IMMO Huurwoningfonds Nederland
Omschrijving Aanbieding van participaties
Bestandstype Prospectus
Begindatum 11 mei 2017
Plaats van publicatie www.hollandimmogroup.nl

Prospectus
Prospectus25716.pdf

Datum laatste update: 19 juli 2024