Go to content
ING Bank N.V. Issue of a minimum of EUR 10,0005 year ING Best Strike Europe Notes II due May 2012, Series No: 1025

ING Bank N.V. Issue of a minimum of EUR 10,0005 year ING Best Strike Europe Notes II due May 2012, Series No: 1025

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 02 apr 2007
Naam uitgevende instelling ING Bank N.V.
Omschrijving Issue of a minimum of EUR 10,0005 year ING Best Strike Europe Notes II due May 2012, Series No: 1025
Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
Begindatum 02 apr 2007
Wijze van publicatie Drukwerk
Plaats van publicatie ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam

Prospectus
Prospectus96.zip

Datum laatste update: 17 juli 2024