Go to content
Amstel Corporate Loan Offering 2007-1 B.V. Credit-Linked Floating Rate Notes due 2017

Amstel Corporate Loan Offering 2007-1 B.V. Credit-Linked Floating Rate Notes due 2017

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 26 mrt 2007
Naam uitgevende instelling Amstel Corporate Loan Offering 2007-1 B.V.
Omschrijving Credit-Linked Floating Rate Notes due 2017
Bestandstype Prospectus
Begindatum 26 mrt 2007
Wijze van publicatie Electronic and hard copy
Plaats van publicatie Available on a secure website (www.cdotrustees.com) as well as in hard copy on request at the office of the Trustee, 82 Bishopsgate, London EC2N 4BN, of at the office of the paying agent: Kemelstede 2, 4817 ST Breda, The Netherlands

Prospectus
Prospectus89.pdf

Datum laatste update: 25 juli 2024