Go to content
m.s. Empire Open Participatie CV Uitgifte van participaties betreffende deelname in het commanditair kapitaal van voornoemde CV (het ‘Prospectus’)

m.s. Empire Open Participatie CV Uitgifte van participaties betreffende deelname in het commanditair kapitaal van voornoemde CV (het ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 14 jan 2008
Naam uitgevende instelling m.s. Empire Open Participatie CV
Omschrijving Uitgifte van participaties betreffende deelname in het commanditair kapitaal van voornoemde CV (het ‘Prospectus’)
Bestandstype Prospectus
Begindatum 17 jan 2008
Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
Plaats van publicatie Het prospectus is te verkrijgen via: 1) Projectteam Scheepsparticipaties, antwoordnummer 6256, 8900 VC Leeuwarden Telefoon 058-234 3007, Fax 058-212 4540 info@cvemissie.nl 2) www.cvemissie.nl 3) JR Ship Investments BV, Korte Lijnbaan 25, 8861 NS Harlingen, Postbus 3, 8860 AA Harlingen, Telefoon 0517-431 225, Fax 0517-431 720 investors@jrshipping.nl

Prospectus
Prospectus709.zip

Datum laatste update: 01 juni 2023