Go to content
ForFarmers N.V. Admission to listing and trading on Euronext Amsterdam of ordinary shares

ForFarmers N.V. Admission to listing and trading on Euronext Amsterdam of ordinary shares

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 13 mei 2016
Naam uitgevende instelling ForFarmers N.V.
Omschrijving Admission to listing and trading on Euronext Amsterdam of ordinary shares
Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
Begindatum 25 mei 2016
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie http://www.forfarmersgroup.eu/

Prospectus
Prospectus19727.pdf

Datum laatste update: 03 juni 2023