Go to content
Alumexx N.V. Uitgifte en toelating tot de handel op Eurolist by Euronext Amsterdam N.V. van gewone aandelen ter waarde van maximaal EUR 8.000.000 (het ‘Prospectus’)

Alumexx N.V. Uitgifte en toelating tot de handel op Eurolist by Euronext Amsterdam N.V. van gewone aandelen ter waarde van maximaal EUR 8.000.000 (het ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 28 nov 2007
Naam uitgevende instelling Alumexx N.V.
Omschrijving Uitgifte en toelating tot de handel op Eurolist by Euronext Amsterdam N.V. van gewone aandelen ter waarde van maximaal EUR 8.000.000 (het ‘Prospectus’)
Bestandstype Prospectus
Begindatum 29 nov 2007
Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
Plaats van publicatie Beleggers kunnen het prospectus vanaf de datum van goedkeuring van het prospectus door de AFM tot hun beschikking krijgen via de volgende media: www.rtcompany.nl (elektronische vorm), www.euronext.com (elektronische vorm). In drukvorm via: RT Company N.V., Postbus 310, 2600 AH Delft en via: Keijser Capital N.V., t.a.v. Ellis Sprengers, Koningslaan 34, 1076 AD Amsterdam

Prospectus
Prospectus655.pdf

Datum laatste update: 20 juli 2024