Go to content
Woningmaatschap Goes Participaties

Woningmaatschap Goes Participaties

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 02 apr 2020
Naam uitgevende instelling Woningmaatschap Goes
Omschrijving Participaties
Bestandstype Prospectus
Begindatum 02 apr 2020
Plaats van publicatie www.vsnnv.nl

Prospectus
Prospectus30451.zip

Datum laatste update: 08 juni 2023