Go to content
N.V. Nederlandse Gasunie Euro Medium Term Note Programme

N.V. Nederlandse Gasunie Euro Medium Term Note Programme

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 23 dec 2014
Naam uitgevende instelling N.V. Nederlandse Gasunie
Omschrijving Euro Medium Term Note Programme
Bestandstype Prospectus
Begindatum 24 dec 2014
Wijze van publicatie Elektronisch; drukwerk

Prospectus
Prospectus16022.pdf

Datum laatste update: 25 juli 2024