Go to content
Geneba Properties N.V. 5 for 2 rights offering of shares

Geneba Properties N.V. 5 for 2 rights offering of shares

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 02 dec 2014
Naam uitgevende instelling Geneba Properties N.V.
Omschrijving 5 for 2 rights offering of shares
Bestandstype Prospectus
Begindatum 06 dec 2014
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie www.geneba.com

Prospectus
Prospectus15961.pdf

Datum laatste update: 31 mei 2023