Go to content
Groenwoningen Fonds 1e Supplement

Groenwoningen Fonds 1e Supplement

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 15 okt 2019
Naam uitgevende instelling Groenwoningen Fonds
Omschrijving 1e Supplement
Bestandstype Aanvullend Document
Begindatum 15 okt 2019
Plaats van publicatie www.groenwoningenfonds.nl/downloads

Prospectus
Prospectus49068.pdf

Datum laatste update: 16 juli 2024