Go to content
Stichting Oikocredit International Share Foundation Second Supplement to the Prospectus dated June 20, 2013

Stichting Oikocredit International Share Foundation Second Supplement to the Prospectus dated June 20, 2013

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 12 dec 2013
Naam uitgevende instelling Stichting Oikocredit International Share Foundation
Omschrijving Second Supplement to the Prospectus dated June 20, 2013
Bestandstype Aanvullend Document
Begindatum 20 dec 2013
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie www.oikocredit.org

Prospectus
Prospectus12700.pdf

Datum laatste update: 02 juni 2023