Go to content
Alliander N.V. Reset Perpetual Capital Securities

Alliander N.V. Reset Perpetual Capital Securities

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 25 nov 2013
Naam uitgevende instelling Alliander N.V.
Omschrijving Reset Perpetual Capital Securities
Bestandstype Prospectus
Begindatum 03 dec 2013
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie www.alliander.com

Prospectus
Prospectus12648.pdf

Datum laatste update: 16 juli 2024