Go to content
Prosus N.V. Admission to listing and trading of all N Ordinary Shares on Euronext Amsterdam

Prosus N.V. Admission to listing and trading of all N Ordinary Shares on Euronext Amsterdam

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 25 aug 2019
Naam uitgevende instelling Prosus N.V.
Omschrijving Admission to listing and trading of all N Ordinary Shares on Euronext Amsterdam
Bestandstype Prospectus
Begindatum 25 aug 2019
Plaats van publicatie www.prosus.com

Prospectus
Prospectus23639.zip

Datum laatste update: 19 juli 2024