Go to content
Fortis Bank (Nederland) N.V. (voorheen Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.) Supplement Fortis Private Guaranteed Certificates

Fortis Bank (Nederland) N.V. (voorheen Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.) Supplement Fortis Private Guaranteed Certificates

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 17 sep 2007
Naam uitgevende instelling Fortis Bank (Nederland) N.V. (voorheen Fortis Bank Nederland (Holding) N.V.)
Omschrijving Supplement Fortis Private Guaranteed Certificates
Bestandstype Aanvullend Document
Begindatum 18 sep 2007
Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
Plaats van publicatie Het document is kosteloos verkrijgbaar bij Fortis Bank (Nederland) N.V., Rokin 55, huispostcode A03.S1.55, 1012 KK te Amsterdam. Aanvragen kan via de website: www.fortisbank.nl

Prospectus
Prospectus559.pdf

Datum laatste update: 21 juli 2024