Go to content
Phedina Hypotheken 2013-I B.V. Mortgage-Backed Notes

Phedina Hypotheken 2013-I B.V. Mortgage-Backed Notes

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 25 jun 2013
Naam uitgevende instelling Phedina Hypotheken 2013-I B.V.
Omschrijving Mortgage-Backed Notes
Bestandstype Prospectus
Begindatum 25 jun 2013
Wijze van publicatie Elektronisch

Prospectus
Prospectus11646.pdf

Datum laatste update: 18 juli 2024