Go to content
Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. EUR 20,000,000 7 Year Inflation Linked Notes (the ‘Prospectus’)

Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. EUR 20,000,000 7 Year Inflation Linked Notes (the ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 06 sep 2012
Naam uitgevende instelling Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V.
Omschrijving EUR 20,000,000 7 Year Inflation Linked Notes (the ‘Prospectus’)
Bestandstype Prospectus
Begindatum 11 sep 2012
Wijze van publicatie Elektronisch
Plaats van publicatie www.kempenvaluations.nl

Prospectus
Prospectus9920.pdf

Datum laatste update: 24 juli 2024