Go to content
Stichting Oikocredit International Share Foundation Supplement to the prospectus in respect of the offering of non-exchangeable registered depository receipts for shares in the capital of Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (the ‘Supplement’)

Stichting Oikocredit International Share Foundation Supplement to the prospectus in respect of the offering of non-exchangeable registered depository receipts for shares in the capital of Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (the ‘Supplement’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 24 jan 2012
Naam uitgevende instelling Stichting Oikocredit International Share Foundation
Omschrijving Supplement to the prospectus in respect of the offering of non-exchangeable registered depository receipts for shares in the capital of Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (the ‘Supplement’)
Bestandstype Aanvullend Document
Begindatum 08 feb 2012
Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
Plaats van publicatie After approval the Supplement can be obtained via: Oikocredit International Share Foundation, Berkenweg 7, 3818 LA, Amersfoort, info@oikocredit.org, www.oikocredit.org.

Prospectus
Prospectus8206.pdf

Datum laatste update: 19 juli 2024