Go to content
ING Bank N.V. Series no 4511 (the ‘Securities Note and Summary’)

ING Bank N.V. Series no 4511 (the ‘Securities Note and Summary’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 12 okt 2011
Naam uitgevende instelling ING Bank N.V.
Omschrijving Series no 4511 (the ‘Securities Note and Summary’)
Bestandstype Verrichtingennota met samenvatting
Begindatum 14 okt 2011
Wijze van publicatie Drukwerk
Plaats van publicatie After approval, the Prospectus can be obtained via: ING Bank N.V., Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam.

Prospectus
Prospectus7554.zip

Datum laatste update: 08 juni 2023