Go to content
Green Lion III B.V. Mortgage Backed Floating Rate Notes (the ‘Prospectus’)

Green Lion III B.V. Mortgage Backed Floating Rate Notes (the ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 05 okt 2011
Naam uitgevende instelling Green Lion III B.V.
Omschrijving Mortgage Backed Floating Rate Notes (the ‘Prospectus’)
Bestandstype Prospectus
Begindatum 07 okt 2011
Wijze van publicatie Drukwerk
Plaats van publicatie After approval, the Prospectus can be obtained via: Green Lion III B.V., Frederik Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam.

Prospectus
Prospectus7529.pdf

Datum laatste update: 24 juli 2024