Go to content
ABN AMRO Groenbank B.V. EUR 70,000,000 Groen 2% Rente Vast Notes III due 2015 linked to a basket of shares (the ‘prospectus’)

ABN AMRO Groenbank B.V. EUR 70,000,000 Groen 2% Rente Vast Notes III due 2015 linked to a basket of shares (the ‘prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 02 jul 2007
Naam uitgevende instelling ABN AMRO Groenbank B.V.
Omschrijving EUR 70,000,000 Groen 2% Rente Vast Notes III due 2015 linked to a basket of shares (the ‘prospectus’)
Bestandstype Prospectus
Begindatum 04 jul 2007
Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
Plaats van publicatie Copies can be obtained from the registered office of ABN AMRO Bank N.V., at Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, The Netherlands and on www.abnamro.com

Prospectus
Prospectus399.pdf

Datum laatste update: 01 juni 2023