Go to content
LeasePlan Corporation N.V. Supplement to the Base Prospectus relating to LeasePlan Corporation N.V. and LeasePlan Finance N.V. in respect of the EUR 10,000,000,000 Debt Issuance Programme.

LeasePlan Corporation N.V. Supplement to the Base Prospectus relating to LeasePlan Corporation N.V. and LeasePlan Finance N.V. in respect of the EUR 10,000,000,000 Debt Issuance Programme.

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 13 jun 2007
Naam uitgevende instelling LeasePlan Corporation N.V.
Omschrijving Supplement to the Base Prospectus relating to LeasePlan Corporation N.V. and LeasePlan Finance N.V. in respect of the EUR 10,000,000,000 Debt Issuance Programme.
Bestandstype Aanvullend Document
Begindatum 14 jun 2007
Wijze van publicatie Drukwerk
Plaats van publicatie Het document is als drukwerk verkrijgbaar ten kantore van de garant LeasePlan Corporation N.V., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere-Stad (036-5393911) en ten kantore van LeasePlan Finance N.V. (Dublin Branch), Block C, Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Ierland (+353-1 680 4001).

Prospectus
Prospectus358.pdf

Datum laatste update: 25 juli 2024