Go to content
de Volksbank N.V. Covered Bond Programme

de Volksbank N.V. Covered Bond Programme

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 25 jan 2018
Naam uitgevende instelling de Volksbank N.V.
Omschrijving Covered Bond Programme
Bestandstype Prospectus
Begindatum 30 jan 2018
Plaats van publicatie www.devolksbank.nl

Prospectus
Prospectus30489.pdf

Datum laatste update: 28 mei 2023