Go to content
Stichting Oikocredit International Share Foundation Supplement to the continuous offering of depository receipts

Stichting Oikocredit International Share Foundation Supplement to the continuous offering of depository receipts

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 15 feb 2023
Naam uitgevende instelling Stichting Oikocredit International Share Foundation
Omschrijving Supplement to the continuous offering of depository receipts
Bestandstype Aanvullend document
Begindatum 15 feb 2023

Prospectus
Prospectus100916.pdf

Datum laatste update: 21 juli 2024