Go to content
New Amsterdam Invest N.V. SPAC Initial Public Offering

New Amsterdam Invest N.V. SPAC Initial Public Offering

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 21 jun 2021
Naam uitgevende instelling New Amsterdam Invest N.V.
Omschrijving SPAC Initial Public Offering
Bestandstype Prospectus
Begindatum 21 jun 2021

Prospectus
Prospectus100619.pdf

Datum laatste update: 01 juni 2023