Go to content
Prospectus Participation Products

Prospectus Participation Products

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 22 jun 2023
Datum ontvangen document 22 jun 2023
Naam van de instelling Société Générale Effekten GmbH
Omschrijving van de transactie Prospectus Participation Products
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 04 oktober 2023