Go to content
Supplement Securities (issued in the form of Certificates or Notes)

Supplement Securities (issued in the form of Certificates or Notes)

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 08 mrt 2023
Datum ontvangen document 08 mrt 2023
Naam van de instelling Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement Securities (issued in the form of Certificates or Notes)
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 16 juli 2024