Go to content
Prospectus Securities (issued in the form of Certificates, Notes or Warrants)

Prospectus Securities (issued in the form of Certificates, Notes or Warrants)

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 18 aug 2022
Datum ontvangen document 18 aug 2022
Naam van de instelling Goldman Sachs Bank Europe SE
Omschrijving van de transactie Prospectus Securities (issued in the form of Certificates, Notes or Warrants)
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 19 mei 2024