Go to content
Base Prospectus Tracker Certificates

Base Prospectus Tracker Certificates

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 28 jun 2022
Datum ontvangen document 28 jun 2022
Naam van de instelling Société Générale Effekten GmbH
Omschrijving van de transactie Base Prospectus Tracker Certificates
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 28 mei 2024