Go to content
Supplement Securities (issued in the form of Certificates and Notes or Warrants)

Supplement Securities (issued in the form of Certificates and Notes or Warrants)

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 28 okt 2021
Datum ontvangen document 28 okt 2021
Naam van de instelling Goldman Sachs Bank Europe SE
Omschrijving van de transactie Supplement Securities (issued in the form of Certificates and Notes or Warrants)
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 29 september 2023