Go to content
Prospectus - 31980427

Prospectus - 31980427

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 17 jun 2020
Datum ontvangen document 17 jun 2020
Omschrijving van de transactie Prospectus - 31980427
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 29 november 2023