Go to content
Prospectus - 32554885

Prospectus - 32554885

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 11 jun 2020
Datum ontvangen document 11 jun 2020
Omschrijving van de transactie Prospectus - 32554885
Naam bevoegde autoriteit BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT(BaFin)
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 20 april 2024