Go to content
First Supplement to the €20,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

First Supplement to the €20,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 27 jun 2011
Datum ontvangen document 26 mei 2011
Naam van de instelling HSBC France
Omschrijving van de transactie First Supplement to the €20,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 29 november 2023