Go to content
Prospectus Securities issued in the form of Certificates, Notes and Warrants dated 16 July 2019

Prospectus Securities issued in the form of Certificates, Notes and Warrants dated 16 July 2019

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 18 jul 2019
Datum ontvangen document 18 jul 2019
Naam van de instelling Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH, Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
Omschrijving van de transactie Prospectus Securities issued in the form of Certificates, Notes and Warrants dated 16 July 2019
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 23 september 2023