Prospectus Knock-out Securites and Warrants dated 8 July 2019

Prospectus Knock-out Securites and Warrants dated 8 July 2019

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 09 jul 2019
Datum ontvangen document 09 jul 2019
Naam van de instelling UniCredit Bank AG
Omschrijving van de transactie Prospectus Knock-out Securites and Warrants dated 8 July 2019
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 31 maart 2023