Go to content
Propsectus Employee Stock Purchase Plan dated 25 October 2018

Propsectus Employee Stock Purchase Plan dated 25 October 2018

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 29 okt 2018
Datum ontvangen document 26 okt 2018
Naam van de instelling CISCO Systems, Inc
Omschrijving van de transactie Propsectus Employee Stock Purchase Plan dated 25 October 2018
Naam bevoegde autoriteit Autorité des Marchés Financiers
Land bevoegde autoriteit Frankrijk

Datum laatste update: 05 december 2023