Go to content
3rd Supplement Certificates, Notes or Warrants dated 4 June 2018

3rd Supplement Certificates, Notes or Warrants dated 4 June 2018

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 08 jun 2018
Datum ontvangen document 08 jun 2018
Naam van de instelling Goldman Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie 3rd Supplement Certificates, Notes or Warrants dated 4 June 2018
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 18 mei 2024