Supplement Series K Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates dated 13 November 2017

Supplement Series K Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates dated 13 November 2017

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 14 nov 2017
Datum ontvangen document 13 nov 2017
Naam van de instelling Goldman Sachs International, Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GmbH
Omschrijving van de transactie Supplement Series K Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates dated 13 November 2017
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 27 maart 2023