Go to content
1st supplement Securities with Multi Underlying dated 16 March 2017 1st supplement Securities with Single Underlying dated 16 March 2017 2nd supplement Interest Securities dated 16 March 2017

1st supplement Securities with Multi Underlying dated 16 March 2017 1st supplement Securities with Single Underlying dated 16 March 2017 2nd supplement Interest Securities dated 16 March 2017

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 24 mrt 2017
Datum ontvangen document 16 mrt 2017
Naam van de instelling UniCredit Bank AG
Omschrijving van de transactie 1st supplement Securities with Multi Underlying dated 16 March 2017 1st supplement Securities with Single Underlying dated 16 March 2017 2nd supplement Interest Securities dated 16 March 2017
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 23 mei 2024