Go to content
Supplement references to the annexes of regulation EC 809 according to which the prospectus was drawn up datum mei 2016

Supplement references to the annexes of regulation EC 809 according to which the prospectus was drawn up datum mei 2016

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 20 mei 2016
Datum ontvangen document 23 mei 2016
Naam van de instelling Boston Scientific Corporation
Omschrijving van de transactie Supplement references to the annexes of regulation EC 809 according to which the prospectus was drawn up datum mei 2016
Naam bevoegde autoriteit Autorité des Marchés Financiers
Land bevoegde autoriteit Frankrijk

Datum laatste update: 23 juni 2024