Go to content
€10,000,000,000 Debt Issuance Progamme datum 1 april 2016

€10,000,000,000 Debt Issuance Progamme datum 1 april 2016

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 01 apr 2016
Datum ontvangen document 01 apr 2016
Naam van de instelling Linde Aktiengesellschaft, Linde Finance B.V.
Omschrijving van de transactie €10,000,000,000 Debt Issuance Progamme datum 1 april 2016
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 23 mei 2024