Go to content
Supplement dated 28 august 2015

Supplement dated 28 august 2015

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 01 sep 2015
Datum ontvangen document 28 aug 2015
Naam van de instelling Barclays Bank Plc
Omschrijving van de transactie Supplement dated 28 august 2015
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 24 september 2023