Go to content
Prospectus for the employees of certain European Economic Area dated 12 december 2014

Prospectus for the employees of certain European Economic Area dated 12 december 2014

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 15 dec 2014
Datum ontvangen document 12 dec 2014
Naam van de instelling Juniper Networks, Inc.
Omschrijving van de transactie Prospectus for the employees of certain European Economic Area dated 12 december 2014
Naam bevoegde autoriteit Autorité des Marchés Financiers
Land bevoegde autoriteit Frankrijk

Datum laatste update: 23 mei 2024