Go to content
Supplement No5 pursant to &16 of the German Securities dated 26 september 2014

Supplement No5 pursant to &16 of the German Securities dated 26 september 2014

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 26 sep 2014
Datum ontvangen document 26 sep 2014
Naam van de instelling UBS AG
Omschrijving van de transactie Supplement No5 pursant to &16 of the German Securities dated 26 september 2014
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 18 mei 2024