Go to content
Securities note + Summary dated 4 July 2013

Securities note + Summary dated 4 July 2013

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 04 jul 2013
Datum ontvangen document 04 jul 2013
Naam van de instelling UBA AG
Omschrijving van de transactie Securities note + Summary dated 4 July 2013
Naam bevoegde autoriteit BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht
Land bevoegde autoriteit Duitsland

Datum laatste update: 21 april 2024