Prospectus

Prospectus

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 28 jun 2013
Datum ontvangen document 28 jun 2013
Naam van de instelling Deutsche Bank AG
Omschrijving van de transactie Prospectus
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 27 maart 2023