Go to content
EUR 15,000,000,000 Debt Issuance Programme

EUR 15,000,000,000 Debt Issuance Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 05 mrt 2013
Datum ontvangen document 04 mrt 2013
Naam van de instelling BASF SE, BASF Finance Europe N.V.
Omschrijving van de transactie EUR 15,000,000,000 Debt Issuance Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 18 april 2024