Go to content
U.S. $30,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme and Certificate Programme

U.S. $30,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme and Certificate Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 18 aug 2010
Datum ontvangen document 18 aug 2010
Naam van de instelling Citigroup Funding Inc.
Omschrijving van de transactie U.S. $30,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme and Certificate Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 02 oktober 2023