Second Supplement to the Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Second Supplement to the Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 05 sep 2012
Datum ontvangen document 05 sep 2012
Naam van de instelling Natixis Structured Products Ltd.
Omschrijving van de transactie Second Supplement to the Euro 10,000,000,000 Debt Issuance Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 24 maart 2023