Go to content
EUR 35,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

EUR 35,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme

Hieronder vindt u informatie over het genotificeerde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum ontvangst notificatie 10 feb 2012
Datum ontvangen document 27 mei 2011
Naam van de instelling Daimler AG, Mercedes-Benz Australia/pacific Pty.Ltd, Daimler International Finance BV, Mercedes-Benz Japan Co Ltd, Daimler Finance North America LLC, Daimler Canada Finance Inc
Omschrijving van de transactie EUR 35,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme
Naam bevoegde autoriteit Commission de Surveillance du Secteur Financier
Land bevoegde autoriteit Luxemburg
Website bevoegde autoriteit http://www.bourse.lu/Accueil.jsp

Datum laatste update: 20 mei 2024